Online lexikon

Kedves Olvasó!

Az Online lexikonban olyan szócikkek találhatóak, amelyekről átfogó ismeret csak több forrás áttekintésével szerezhető meg. Elsősorban művelődéstörténeti, könyv- és sajtótörténeti értékek bemutatása a célunk, de figyelmet fordítunk Vas megye népének, történetének, társadalmának, természeti és épített környezetének más, nyomtatott és elektronikus forrásokban még nem publikált értékeire is.